Otros puntos de vista que tengo:

9 de mayo de 2015

21.001 Gràcies, Gracias, Thanks.

La xifra de 21.000 pàgines vistes era des de fa un temps més que un objectiu, una il·lusió.  Vull donar 21.001 Gràcies per el temps dedicat i comentaris rebuts.

La cifra de 21.000 páginas vistas era desde hace un tiempo más que un objetivo, una ilusión. Quiero dar 21.001 gracias por el tiempo  dedicado y comentarios recibidos.

Reaching the number of 21,000 page views was more than a target, an illusion. I would like give 21.001 thanks for the time spent and comments received.